„Początkiem wszechrzeczy jest woda.”
Tales z Miletu