PRZETARGI

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL” sp. z o.o. w Osieku, zaprasza do
wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Budowa odcinka wodociągu magistralnego usytuowanego w miejscowościach Suchowola,
Pliskowola, Niekrasów i Trzcianka Gmina Osiek Powiat Staszów"
znak sprawy 2147/P/22, dofinansowanego w formie pożyczki ze środków Narodowego
Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych o wartości
szacunkowej poniżej progu unijnego o którym stanowi art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
Termin składania ofert: 2022-12-21 12:00
Termin otwarcia ofert: 2022-12-21 12:30
Termin związania ofertą: do 2023-01-19

Zmiana terminów:
Termin składania ofert: 2022-12-28 12:00
Termin otwarcia ofert: 2022-12-28 12:30
Termin związania ofertą: do 2023-01-26

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją
przetargową oraz składania ofert poprzez platformę E-Zamówienia.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 8 000 000

  1. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf
  2. Informacja z otwarcia ofert.pdf
  3. Raport z otwarcia ofert.pdf
   Data opublikowania: 28.12.2022


  Ogłoszenie o wyniku postępowania: Roboty budowlane Budowa
  odcinków wodociągu magistralnego usytuowanych
  w usytuowanych w miejscowościach Suchowola, Pliskowola,
  Niekrasów i Trzcianka Gmina Osiek Powiat Staszów.
  Odnośnik do strony ezamówienia.gov.pl
  Ogłoszenie i wynikach postępowania

   Data opublikowania: 28.03.2023


  1. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

   Data opublikowania: 30.01.2023


  1. Pytania i odpowiedzi do SWZ (22.12.2022)

   Data opublikowania: 22.12.2022


  1. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (19.12.2022)

  2. Zmodyfikowany zał. nr 7 do SWZ - PPU (19.12.2022)

  3. Pytania i odpowiedzi, modyfiakcja SWZ (19.12.2022)

  4. Zmodyfikowana SWZ (19.12.2022)

  5. Uzupełniający opis przedmiotu zamówienia - format rar

  6. Uzupełniający opis przedmiotu zamówienia - format zip

   Data opublikowania: 19.12.2022


  1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Staszowie

  2. Formularz ofertowy

  3. Ogłoszenie o zamówieniu

  4. Specyfikacja warunków zamówienia

  5. Załączniki - format rar

  6. Załączniki - format zip

   Data opublikowania: 05.12.2022

   Ważne linki:

  1. Dostęp do platformy przetargowej.

  2. Bezpośredni dostęp do przetargu na platformie.