Celem zgłoszenia stanu wodomierzy
prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy:

odczyty.licznikow@propol-osiek.pl

W temacie wiadomości prosimy o wpisanie - Odczyt wodomierza

W terści wiadomości prosimy o podanie nastepujących informacji:

numer klienta
• imię i nazwisko
• adres zamieszkania
• wskazanie wodomierza

Prosimy aby w treści maila nie wprowadzać żadnych dodatkowych informacji.

Zgłoszenie stanu wodomierza można również
zgłosić dzwoniąc na numer telefonu:


15 867 13 67 lub 698 667 014