Opłaty za czynności świadczone przez spółkę:
Opłata za zamknięcie lub otwarcie przyłącza wodociągowego na zlecenie odbiorcy - 100 zł brutto.
Trwała likwidacja przyłącza wodociągowego na żądanie zleceniodawcy (wycena indywidualna).
Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy - 150 zł brutto.
Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby - 200 zł brutto.
Oddanie na wniosek odbiorcy wodomierza do ekspertyzy:
- w razie potwierdzenia nieprawidłowości - badanie bezpłatne
- w razie niepotwierdzenia nieprawidłowości - 450 zł brutto

Oferowane usługi:
Usuwanie awarii na wodociągach i przyłączach (wycena indywidualna).
Modernizacje i wykonywanie nowych przyłączy wodociągowych (wycena indywidualna).
Usługi koparko-ładowarką JCB Contractor: - 157,95 zł brutto za motogodzinę.
Usługi minikoparką JCB: - 164,40 zł brutto za motogodzinę.