Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL” sp. z o.o. w Osieku
uprzejmie informuje, że w dniu 26.06.2024 r. (tj. środa),
wystąpi przerwa w dostawie wody (przewidywana w godz. od 5.30 do 17.00).
Przerwa dotyczy: PGK w Połańcu sp. z o.o. oraz Gminy Osiek (miejscowości
Szwagrów, Niekurza, Trzcianka Kolonia, Sworoń, Nakol, Matiaszów,
Matiaszów Staszówek i Suchowola – odbiorcy zasilani z rurociągu
PVC 280 zlokalizowanego po prawej stronie drogi powiatowej nr 1832T
jadąc od Staszowa w kierunku Szkoły Podstawowej).

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest pracami
przy budowie magistrali wodociągowej.

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy.


P.P.U. "PROPOL" sp. z o.o. informuje.

W dniu 31.05.2024 (piątek)
ZAKŁAD BĘDZIE NIECZYNNY
Pomoc w razie awarii pod nr tel. 15 866 65 11
Za utrudnienia przeprawszamy.


P.P.U. "PROPOL" sp. z o.o. informuje.

W dniu 02.05.2024 (czwartek)
ZAKŁAD BĘDZIE NIECZYNNY
Pomoc w razie awarii pod nr tel. 15 866 65 11
Za utrudnienia przeprawszamy.


W dniach 1.05.2024 r. - 31.05.2024 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Osiek, Wiązownica Mała, Wiązownica Kolonia,
Matiaszów oraz Matiaszów Staszówek.

W jaki sposób podać stan wodomierza


W dniach 1.04.2024 r. - 30.04.2024 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Smerdyna, Pliskowola, Mucharzew, Niekrasów, Trzcianka Wieś i Trzcianka Kolonia,
Ossala, Tursko Wielkie, Tursko Wielkie-Kolonia
oraz Tursko Wielkie-Zagumnie.

W jaki sposób podać stan wodomierza
W dniach 1.03.2024 r. - 31.03.2024 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Wiązownica Duża, Suchowola, Nakol,
Lipnik, Kąty, Sworoń, Bukowa.

W jaki sposób podać stan wodomierza


W dniach 1.02.2024 r. - 29.02.2024 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Osiek, Wiązownica Mała, Wiązownica Kolonia,
Matiaszów oraz Matiaszów Staszówek.

W jaki sposób podać stan wodomierza
OGŁOSZENIE O DNIU WOLNYM OD PRACY

Informujemy, że dzień 8 stycznia 2024 roku
(poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w P.P.U. „PROPOL”,
w zamian za święto przypadającego w sobotę 6 stycznia 2024r.
dzień ustawowo wolny od pracy.


W dniach 1.01.2024 r. - 31.01.2024 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Smerdyna, Pliskowola, Mucharzew, Niekrasów,
Trzcianka Wieś i Trzcianka Kolonia, Ossala, Tursko Wielkie,
Tursko Wielkie-Kolonia oraz Tursko Wielkie-Zagumnie.

W jaki sposób podać stan wodomierza
W dniach 1.12.2023 r. - 31.12.2023 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Wiązownica Duża, Suchowola, Nakol, Lipnik, Kąty, Sworoń, Bukowa.

W jaki sposób podać stan wodomierza


OGŁOSZENIE O DNIU WOLNYM OD PRACY

Informujemy, że dzień 13 listopada 2023 roku
jest dniem wolnym od pracy w P.P.U. „PROPOL”,
w zamian za święto przypadającego w sobotę 11 listopada 2023r.


W dniach 1.11.2023 r. - 30.11.2023 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Osiek, Wiązownica Mała, Wiązownica Kolonia, Matiaszów oraz Matiaszów Staszówek.

W jaki sposób podać stan wodomierza


W dniach 1.09.2023 r. - 31.09.2023 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Wiązownica Duża, Suchowola, Nakol, Lipnik, Kąty, Sworoń, Bukowa.

W jaki sposób podać stan wodomierza


W dniach 1.08.2023 r. - 31.08.2023 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Osiek, Wiązownica Mała, Wiązownica Kolonia, Matiaszów oraz Matiaszów Staszówek.

W jaki sposób podać stan wodomierza


Zmiana ceny wody pitnej

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL” Spółka z o.o. w Osieku
informuje, że od 01.08.2023 r. ulegają zmianie taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę. Nowe ceny zostały zatwierdzone przez Dyrektora
RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie decyzją
nr KR.RZT.70.40.2023 z dnia 9 czerwca 2023 roku.
Poniżej szczegóły taryfy.

  Nowy cennik wody pitnejBudowa magistrali.

Trwają prace przy budowie magistrali wodociągowej DN 400
na odcinku P13-P30 (od drogi wojewódzkiej 765 w kierunku m. Pliskowola).


Położono już około 700 m rurociągu wraz z armaturą odpowietrzającą i odwadniającą.Obecna stalowa magistrala wodociągowa z racji jej ponad 30 – letniej eksploatacji
jest mocno awaryjna i wymaga pilnej wymiany.


Koniec prac przewidziany jest na koniec 2024 roku.


W dniach 1.07.2023 r. - 31.07.2023 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Smerdyna, Pliskowola, Mucharzew, Niekrasów, Trzcianka Wieś i Trzcianka Kolonia,
Ossala, Tursko Wielkie, Tursko Wielkie-Kolonia oraz Tursko Wielkie-Zagumnie.

W jaki sposób podać stan wodomierza


OGŁOSZENIE
P.P.U. „Propol” sp. z o.o. informuje, że w dniu 09.06.2023 r. (piątek)
zakład będzie nieczynny.
Przepraszamy za wszelkie powstałe niedogodności.


W dniach 1.06.2023 r. - 30.06.2023 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Wiązownica Duża, Suchowola, Nakol, Lipnik, Kąty, Sworoń, Bukowa.

W jaki sposób podać stan wodomierza


W dniach 1.05.2023 r. - 31.05.2023 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Osiek, Wiązownica Mała, Wiązownica Kolonia, Matiaszów oraz Matiaszów Staszówek.

W jaki sposób podać stan wodomierza


Symboliczne wbicie łopaty.

W środę 19.04.2023 r. w m Trzcianka, nastąpiło symboliczne wbicie łopaty
otwierające prace przy budowie nowej magistrali wodociągowej,
która dostarczy wodę dla mieszkańców gminy Połaniec i Osiek.
Zastąpi ona obecnie funkcjonujący, mocno wyeksploatowany stalowy
rurociąg, który docelowo zostanie wyłączony z eksploatacji.
W uroczystości otwarcia inwestycji wzięli udział m.in. posłowie
na Sejm RP Anna Krupka i Marek Kwitek,
przedstawiciele samorządów:
Starosta staszowski Józef Żółciak,
Wicestarosta staszowski Leszek Guzal,
Burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Nowak,
Zastępca burmistrza Jarosław Kądziela,
Burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak,
Prezes PPU „PROPOL” Zbigniew Bilski,
Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Magdalena Góral,
przedstawiciele wykonawcy- Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowe
„HEMA” Mariusz Klimek z Kielc,
Inspektor nadzoru inwestorskiego, rada nadzorcza,
Udziałowcy oraz pracownicy spółki „PROPOL”.


Wartość inwestycji to 9 300 000 zł z czego 6 875 346 zł
to dofinansowanie w formie pożyczki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostała kwota to środki własne.


Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „HEMA”
Mariusz Klimek z Kielc. Prace mają potrwać do końca 2024 roku.


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL” sp. z o.o. w Osieku informuje,
że w maju 2023 r. przystąpi do wymiany wodomierzy w miejscowości Pliskowola.
Wymianie będą podlegać wodomierze, którym upłynął termin legalizacji zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.
Wymiana przeprowadzana będzie w godzinach od 800 - 1400. Prosimy o udostępnienie
pracownikom pomieszczeń w których zlokalizowane są węzły wodomierzowe.

Wymiana wodomierzy jest bezpłatna.
W dniach 1.04.2023 r. - 30.04.2023 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Smerdyna, Pliskowola, Mucharzew, Niekrasów, Trzcianka Wieś i Trzcianka Kolonia,
Ossala, Tursko Wielkie, Tursko Wielkie-Kolonia oraz Tursko Wielkie-Zagumnie.

W jaki sposób podać stan wodomierza


RUSZA WIELKA INWESTYCJA

W dniu 23.02.2023 r. w siedzibie firmy „PROPOL” została podpisana umowa na realizację
przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinków wodociągu magistralnego usytuowanych
w miejscowościach Suchowola, Pliskowola, Niekrasów i Trzcianka gmina Osiek.”
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa dwóch odcinków magistrali
wodociągowej o łącznej długości ok. 10 km poprowadzonych w większości wzdłuż
istniejącego wodociągu magistralnego. Nowa magistrala zastąpi obecnie funkcjonujący,
mocno wyeksploatowany stalowy rurociąg,
który docelowo zostanie wyłączony z eksploatacji.


Przetarg na ww. zadanie wygrała firma
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "HEMA" MARIUSZ KLIMEK z Kielc.
W dniu 02.03.2023 r. nastąpiło oficjalne przekazanie wykonawcy placu
budowy i uzbrojenia terenu pod budowę magistrali.
Na spotkaniu oprócz inwestora i wykonawcy obecni byli przedstawiciele:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament IT,
Urzędu Miasta i Gminy w Osieku,
Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Siarki „SIARKOPOL” S.A. w Grzybowie,
Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie
oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.


Całkowity koszt inwestycji wynosi 9,3 miliona złotych.
Prace mają zakończyć się do końca 2024 roku.


W dniach 1.03.2023 r. - 31.03.2023 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Wiązownica Duża, Suchowola, Nakol, Lipnik, Kąty, Sworoń, Bukowa.

W jaki sposób podać stan wodomierza


W dniach 1.02.2023 r. - 28.02.2023 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Osiek, Wiązownica Mała, Wiązownica Kolonia, Matiaszów oraz Matiaszów Staszówek.

W jaki sposób podać stan wodomierza


W dniach 1.01.2023 r. - 31.01.2023 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Smerdyna, Pliskowola, Mucharzew, Niekrasów, Trzcianka Wieś i Trzcianka Kolonia,
Ossala, Tursko Wielkie, Tursko Wielkie-Kolonia oraz Tursko Wielkie-Zagumnie.

W jaki sposób podać stan wodomierza


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL” sp. z o.o. w Osieku, zaprasza do
wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Budowa odcinka wodociągu magistralnego usytuowanego w miejscowościach Suchowola,
Pliskowola, Niekrasów i Trzcianka Gmina Osiek Powiat Staszów"
znak sprawy 2147/P/22, dofinansowanego w formie pożyczki ze środków Narodowego
Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych o wartości
szacunkowej poniżej progu unijnego o którym stanowi art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
Termin składania ofert: 2022-12-21 12:00
Termin otwarcia ofert: 2022-12-21 12:30
Termin związania ofertą: do 2023-01-19

Zmiana terminów:
Termin składania ofert: 2022-12-28 12:00
Termin otwarcia ofert: 2022-12-28 12:30
Termin związania ofertą: do 2023-01-26

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją
przetargową oraz składania ofert poprzez platformę E-Zamówienia.
https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na platformie E-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9d4566bc-448a-11ed-8832-4e4740e186ac

Więcej informacji w sekcji przetargi
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL” sp. z o.o. w Osieku, zaprasza do
wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Budowa odcinka wodociągu magistralnego usytuowanego w miejscowościach Suchowola,
Pliskowola, Niekrasów i Trzcianka Gmina Osiek Powiat Staszów"
znak sprawy 2147/P/22, dofinansowanego w formie pożyczki ze środków Narodowego
Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych o wartości
szacunkowej poniżej progu unijnego o którym stanowi art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
Termin składania ofert: 2022-12-21 12:00
Termin otwarcia ofert: 2022-12-21 12:30
Termin związania ofertą: do 2023-01-19

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją
przetargową oraz składania ofert poprzez platformę E-Zamówienia.
https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na platformie E-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9d4566bc-448a-11ed-8832-4e4740e186ac

Więcej informacji w sekcji przetargi


W dniach 1.12.2022 r. - 31.12.2022 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Wiązownica Duża, Suchowola, Nakol, Lipnik, Kąty, Sworoń, Bukowa.

W jaki sposób podać stan wodomierza


W dniach 1.11.2022 r. - 30.11.2022 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Osiek, Wiązownica Mała, Wiązownica Kolonia, Matiaszów oraz Matiaszów Staszówek,

W jaki sposób podać stan wodomierza


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL” sp. z o.o. w Osieku, zaprasza do
wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Budowa odcinka magistralnego usytuowanego w miejscowościach Suchowola,
Pliskowola, Niekrasów, Gmina Osiek Powiat Staszów"
znak sprawy 1727/P/22, dofinansowanego w formie pożyczki ze środków Narodowego
Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych o wartości
szacunkowej poniżej progu unijnego o którym stanowi art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
Termin składania ofert: 2022-10-21 12:00
Termin otwarcia ofert: 2022-10-21 12:30
Termin związania ofertą: do 2022-11-19

Zmiana terminów:
Termin składania ofert: 2022-10-31 12:30
Termin otwarcia ofert: 2022-10-31 13:00
Termin związania ofertą: do 2022-11-29

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją
przetargową oraz składania ofert poprzez platformę E-Zamówienia.
https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na platformie E-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9d4566bc-448a-11ed-8832-4e4740e186ac

Więcej informacji w sekcji przetargi


W dniach 1.10.2022 r. - 31.10.2022 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Smerdyna, Pliskowola, Mucharzew, Niekrasów, Trzcianka Wieś,
Trzcianka Kolonia, Ossala, Tursko Wielkie, Tursko Kolonia,
Tursko Zagumnie, Tursko Koziarówka.W dniach 1.09.2022 r. - 30.09.2022 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Wiązownica Duża, Suchowola, Nakol, Lipnik, Kąty, Sworoń, Bukowa.

W jaki sposób podać stan wodomierza


OGŁOSZENIE
Badanie Sprawozdania Finansowego Spółki za 2022 rok.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL” spółka z o.o. w Osieku
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie SF Spółki za 2022 rok.
Jesteśmy małą jednostką i zgodnie z ustawą o rachunkowości
nie podlegamy corocznemu badaniu SF.
Ostatnie badanie SF było za rok 2019.
Oferty prosimy składać na adres mail: sekretariat@propol-osiek.pl
do dnia 03.10.2022

Telefony kontaktowe: 728 871 551 oraz 15 867 1367


W dniach 1.08.2022 r. - 31.08.2022 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Osiek, Wiązownica Mała, Wiązownica Kolonia, Matiaszów oraz Matiaszów Staszówek,

W jaki sposób podać stan wodomierza


W dniach 1.07.2022 r. - 31.07.2022 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Smerdyna, Pliskowola, Mucharzew, Niekrasów, Trzcianka Wieś, Trzcianka Kolonia,
Ossala, Tursko Wielkie, Tursko Kolonia, Tursko Zagumnie, Tursko Koziarówka.

W jaki sposób podać stan wodomierza


W dniach 1.06.2022 r. - 30.06.2022 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Wiązownica Duża, Suchowola, Nakol, Lipnik, Kąty, Sworoń, Bukowa.

W jaki sposób podać stan wodomierza


W dniach 1.05.2022 r. - 31.05.2022 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Osiek, Wiązownica Mała, Wiązownica Kolonia, Matiaszów oraz Matiaszów Staszówek.

W jaki sposób podać stan wodomierza

PROPOL w OPERACJI CZYSTA RZEKA

W dniu 22.04.2022 r. firma P.P.U. „PROPOL” wzięła udział w Operacji Czysta Rzeka, w ramach
której oczyszczono ze śmieci cześć Doliny rzeki Kacanki w tym okolice ujęcia wody
w Wiązownicy Małej. Działania te realizowane były w ramach Światowego Dnia Ziemi z myślą
o ochronie środowiska naturalnego i co ważne troski o lepsze życie innych.


Więcej o całej akcji można poczytać tutaj.


W dniach 1.04.2022 r. - 30.04.2022 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Smerdyna, Pliskowola, Mucharzew, Niekrasów, Trzcianka Wieś i Trzcianka Kolonia,
Ossala, Tursko Wielkie, Tursko Wielkie-Kolonia oraz Tursko Wielkie-Zagumnie

W jaki sposób podać stan wodomierza

ZAPROSZENIE
na "Światowy Dzień Wody 2022 w P.P.U. "PROPOL" Sp. z o.o."

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedsiębiortswo Produkcyjno Usługowe "PROPOL" sp. z o.o. w Osieku zaprasza
do składania ofert na: "Przebudowę budynku pompowni wody P-6 Trzcianka".

Dokumenty do pobrania.

W dniach 1.03.2022 r. - 3 1.03.2022 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Wiązownica Duża, Suchowola, Nakol, Lipnik, Kąty, Sworoń oraz Bukowa

W jaki sposób podać stan wodomierza

Ważna, kilkumilionowa inwestycja w Spółce Propol poprawiająca
bezpieczeństwo i jakość dostaw wody pitnej dla mieszkańców.

W dn. 07 lutego 2022 roku w Gminie Połaniec odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
P.P.U. „PROPOL" Sp. z o. o., którego celem było podjęcie Uchwały w sprawie strategicznej
inwestycji realizowanej przez Spółkę Propol. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa i jakości
dostaw wody dla mieszkańców.  Inwestycja polegać będzie na budowie nowego odcinka wodociągu
magistralnego dostarczającego wodę pitną o dł. 10 km z rur PE. Obecna magistrala wodociągowa
jest mocno wyeksploatowana z racji ponad 30 - letniej eksploatacji oraz jej awaryjności i wymaga pilnej wymiany.
Budowa magistrali to koszt ok. 7 mln zł. Środki finansowe pochodzić będą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Prezes Zarządu Spółki Propol Pan Artur Komorowski podkreśla, że jest to pierwsza w historii Spółki
tak ważna i tak strategiczna inwestycja i cieszy się, że Wszyscy Wspólnicy Spółki jednogłośnie poparli działania związane
z tą inwestycją. Z pewnością przełożą się one na wymierne korzyści dla odbiorców
i aspekty technicznego funkcjonowania Spółki.

W dniach 1.02.2022 r. - 28.02.2022 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Wiązownica Mała, Wiązownica Kolonia, Osiek,
Matiaszów, Matiaszów Staszówek.

W jaki sposób podać stan wodomierza

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy.

Informujemy, że dzień 7 stycznia 2022 roku
jest dniem wolnym od pracy w P.P.U. „PROPOL”,
w zamian za święto przypadającego w sobotę 1 stycznia 2022 r.

W dniach 1.01.2022 r. - 31.01.2022 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Smerdyna, Wiązownica Duża, Pliskowola, Mucharzew, Niekrasów, Ossala, Trzcianka
Wieś, Trzcianka Kolonia, Tursko Wielkie, Tursko Wielkie - Kolonia,
Tursko Wielkie - Zagumnie.

W jaki sposób podać stan wodomierza

Informacja o zmianie ceny wody.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL” Spółka z o.o.
z siedzibą w Osieku informuje Państwa, że od 01.01.2022 roku
cena wody dla odbiorców indywidualnych będzie wynosiła:
- Gmina Osiek: 7,61zł/m3 + obowiązujący podatek VAT,
- Gmina Staszów: 6,18zł/m3 + obowiązujący podatek VAT.
Powyższa cena wody będzie obowiązywała
przez okres 1 roku tj. od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
Informujemy również, że ceny wody zostały zatwierdzone
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
decyzją nr KR.RZT.70.379.2021 z dnia 17 listopada 2021 roku.

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy.

Informujemy, że dzień 24 grudnia 2021 roku
jest dniem wolnym od pracy w P.P.U. „PROPOL”,
za święto 25 grudnia przypadającego w sobotę.

W dniach 1.12.2021 r. - 31.12.2021 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Suchowola, Nakole,
Lipnik, Kąty, Sworoń oraz Bukowa.

W jaki sposób podać stan wodomierza
KOMUNIKAT

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
odnośnie przydatności wody do spożycia z wodociągu "WIĄZOWNICA".
Zgodnie z decyzją woda nadaje się do spożycia przez
ludzi z wodociągu "WIĄZOWNICA".

Decyzja
KOMUNIKAT
Informacja o wynikach badań wody
Informujemy, że wyniki badań wykonane przez laboratorium SGS w Pszczynie
wykazały zerowe parametry bakterii grupy coli i enterokoków kałowych.
Czekamy na pozytywną decyzję stacji Sanepid w Staszowie.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej
KOMUNIKAT

P.P.U. "PROPOL" Sp. z o.o. w sprawie braku przydatności wody do spożycia.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej

W dniach 1.11.2021 r. - 30.11.2021 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Wiązownica Mała, Wiązownica Kolonia,
Osiek, Matiaszów oraz Matiaszów Staszówek.

W jaki sposób podać stan wodomierza
Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL” Sp. z o.o. w Osieku zaprasza uprawnione podmioty
(z uprawnieniami projektowymi i nadzorczymi w zakresie inwestycji budowlanych liniowych)
do składania ofert na:
- aktualizację posiadanego przez Spółkę kosztorysu oraz harmonogramu
rzeczowo - finansowego,
- opracowanie harmonogramu robót budowy magistrali,
- określenie istniejących ryzyk w ramach planowanej inwestycji,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego na budowie magistrali wodociągowej.
Dotyczy projektu budowy dwóch odcinków magistrali wodociągowej
o łącznej długości ok. 10 km. Inwestycja polegać będzie na zastąpieniu stalowego odcinka rurociągu
magistralnego na rurociąg z rur PE.
Szczegółowy zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę:
1. Odcinka o długości 2815 m wodociągu magistralnego DN 315 mm usytuowanego od granic sołectw:
Suchowola, Wiązownica Duża, Strzegom do Zbiorników Suchowola Las zlokalizowanych przy drodze
wojewódzkiej Nr 765 relacji Chmielnik - Szydłów - Staszów - Osiek.
2. Odcinka o długości ok. 7220 m wodociągu magistralnego DN 400 mm usytuowanego od Zbiorników:
Suchowola Las do terenów Kopalni Siarki Osiek.

Oferty prosimy składać elektronicznie na adres e-mail:
sekretariat@propol-osiek.pl
do dnia 12.11.2021 r.

Szczegółowych Informacji w tej sprawie udziela
Kierownik Sieci i Urządzeń Wodociągowych Zbigniew Bilski
Tel: 15 867 13 67 lub 662 998 712
Ogłoszenie
na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2021r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL” Sp. z o.o. w Osieku zaprasza uprawnione
podmioty  do  składania  ofert  na  badanie  Sprawozdania  Finansowego  Spółki  za  rok  2021.
Jesteśmy  małą  jednostką i zgodnie  z  ustawą  nie  podlegamy  corocznemu  badaniu  bilansu.
Oferty prosimy składać elektronicznie na adres e-mail:HYPERLINK "mailto:sekretariat@propol-osiek.pl"
sekretariat@propol-osiek.pl
do dnia 15.11.2021 r.
Telefon kontaktowy: 728 871 551
                                                                                                                                                                                    
Zarząd P.P.U. „PROPOL” Sp. z o.o. w Osieku
ZAWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno Usługowe „PROPOL” Sp. z o.o. w Osieku informuje,
że w dniu 20.10.2021r. w godz. 800 - 1400 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu
konieczności przeprowadzenia prac modernizacyjnych na pompowni wody  „P-6”.
Przerwa obejmie miejscowości: Trzcianka, Trzcianka Kolonia, Nakol, Sworoń,
Matiaszów, Szwagrów, Niekurza, Tursko Wielkie, Tursko Kolonia, Ossala, Ossala
Lesisko, Strużki oraz część Niekrasowa (do pompowni „P-5”).
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
ZAWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL” Sp. z o.o. w Osieku
informuje, że w miesiącach: październik, listopad z powodu konieczności
przeprowadzenia prac modernizacyjnych na pompowni wody „P-6”,
w miejscowościach: Ossala, Ossala Lesisko i Strużki nastąpi niewielkie obniżenie
ciśnienia w sieci wodociągowej.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

W dniach 1.10.2021 r. - 31.10.2021 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Smerdyna, Pliskowola, Muchazrew, Niekrasów,
Trzcianka Wieś i Kolonia, Ossala, Tursko Wielkie oraz (Kolonia i Zagumnie).
ZAWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL” Sp. z o. o. w Osieku informuje,
że w miejscowościach Tursko Wielkie i część Trzcianki Kolonia
(od Domu Ludowego w kierunku Turska Wielkiego) 
w dniu 10.09.2021r. od godziny 800 do godziny 1400
może nastąpić przerwa w dostawie wody
z powodu prac awaryjnych na sieci wodociągowej.

W dniach 1.09.2021 r. - 30.09.2021 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Wiązownica Duża, Wiązownica Mała, Wiązownica Kolonia, Bukowa,
Suchowola, Nakol, Sworoń, Lipnik, Kąty.

W jaki sposób podać stan wodomierza
ZAWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL” Sp. z o. o. w Osieku informuje,
że w miejscowości Osiek (ul. Wolności, część ul. Matki Boskiej Sulisławskiej
i część ul. Mickiewicza po stronie kościoła)
w dniu 18.08.2021r. od godziny 800 do godziny 1400
może nastąpić przerwa w dostawie wody
z powodu pracremontowych na sieci wodociągowej.
ZAWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL” Sp. z o. o. w Osieku informuje,
że w miejscowości Osiek (ul. Wolności, część ul. Matki Boskiej Sulisławskiej
i część ul. Mickiewicza po stronie kościoła) 
w dniu 11.08.2021r. od godziny 800 do godziny 1400
może nastąpić przerwa w dostawie wody
z powodu prac remontowych na sieci wodociągowej.

W dniach 1.08.2021 r. - 31.08.2021 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Osiek, Matiaszów oraz Matiaszów Staszówek.

W jaki sposób podać stan wodomierza
ZAWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL” Sp. z o. o. w Osieku informuje,
że w miejscowości Osiek /ul. Wolności,  część ul. Matki Boskiej Sulisławskiej
oraz część ul. Mickiewicza po stronie kościoła w dniu 08.07.2021r. od godziny 800
do godziny 1400 może nastąpić przerwa w dostawie wody z powodu prac
remontowych na sieci wodociągowej.

W dniach 1.07.2021 r. - 31.07.2021 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Smerdyna, Pliskowola, Mucharzew, Niekrasów,
Trzcianka Wieś i Kolonia, Ossala, Tursko Wielkie oraz ( Kolonia i Zagumnie).

W jaki sposób podać stan wodomierza
ZAWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL”
Sp. z o. o. w Osieku informuje, że w miejscowościach Tursko Wielkie
i część Trzcianki Kolonia (od Domu Ludowego w kierunku Turska Wielkiego) 
w dniu 21.06.2021r. od godziny 800 do godziny 1400 może nastąpić przerwa
w dostawie wody z powodu prac awaryjnych na sieci wodociągowej.

W dniach 1.06.2021 r. - 30.06.2021 r.
prosimy o podawanie stanu wodomierzy z miejscowości:
Wiązownica Duża, Bukowa, Suchowola, Nakol, Sworoń, Lipnik, Kąty.

W jaki sposób podać stan wodomierza
WAŻNE !

Komunikat w sprawie samodzielnego
odczytu wodomierzy w związku z COVID 19.

Czytaj dalej

W trosce o ochronę zasobów wody.

Czytaj dalej

Informacja na temat twardości wody.

Czytaj dalej