Nazwa inwestycji:
„Budowa odcinków wodociągu magistralnego usytuowanych w miejscowościach
Suchowola, Pliskowola, Niekrasów i Trzcianka Gmina Osiek Powiat Staszów.”


Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa dwóch
odcinków magistrali wodociągowej o łącznej długości ok. 10 km
poprowadzonych w większości wzdłuż istniejącego wodociągu magistralnego.
Nowa magistrala zastąpi obecnie funkcjonujący, mocno wyeksploatowany
stalowy rurociąg, który docelowo zostanie wyłączony z eksploatacji.
Inwestycja przebiegać będzie od granic sołectw Suchowola, Wiązownica Duża
i Strzegom do terenów Kopalni Siarki Osiek przez teren sołectw Suchowola,
Pliskowola, Niekrasów i Trzcianka Wieś zlokalizowanych w gminie Osiek powiat
Staszowski. Szczegółowy zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę:
- odcinka wodociągu magistralnego DN 315 mm o długości 2815 m, oraz
- odcinka wodociągu magistralnego DN 400 o długości ok. 7220 m.

Trasa planowanej inwestycji w znacznej części przebiega przez niezagospodarowane
i nieuzbrojone tereny, głównie wzdłuż dróg gminnych o nawierzchni gruntowej
a także w sąsiedztwie dróg powiatowych nr 0795T oraz 0812T.
W ramach przedsięwzięcia planowane są także odcinki wodociągu,
które usytuowane są na terenach zamkniętych PKP,
w pasie drogi krajowej Nr 79 oraz drogi wojewódzkiej Nr 765.
Magistrala wodociągowa wykonana zostanie z nowej generacji tworzyw

klasy PE 100 RC łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe.
Rury te charakteryzują się dużą odpornością na uderzenia hydrauliczne,
agresywne działanie środowiska gruntowego, posiadają
podwyższone parametry odporności na skutki zarysowań oraz naciski punktowe.

Głównym celem inwestycji jest zagwarantowanie ciągłości dostaw wody
o odpowiednichparametrach hydraulicznych i sanitarnych do celów
bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych dla mieszkańców Gminy Osiek i Połaniec.
Wartość inwestycji to 9 300 000 zł z czego 6 875 346 zł to dofinansowanie
w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej a pozostała kwota to środki własne.